DJELATNICI ŠKOLE

RAVNATELJ
Dražen Bokan, prof.
UČITELJI

Razredna nastava razredna nastava
Suzana Balić
Vanja Konfic
Ivka Kajganić
Ksenija Klenović
Lucija Martinčić
Nataša Majnarić
Sandra Poje
Marija Pupovac
Brankica Salopek
Anica Žulj
Nataša Marković
Tanja Majnarić
Tanja Kulović-Balić

Razredna nastava -
područne škole

PŠ Apatovac
Marija Jendrek (zamjena za Martinu Krnjić)
Ivanka Srmečki Baričević

PŠ Dubovec
Katarina Harča Sinković

PŠ Glogovnica
Marina Ferendiš
Josipa Rabadžija

PŠ Sv. Helena
Draženka Pušić
Renata Krulić

PŠ Križevačka Poljana
Jasna Bratić
Lucija Benko (zamjena za Snježanu Butković)

PŠ Veliki Raven
Anđelka Balić
Renata Trstenjak
Sanja Vujić (zamjena za Jasminu Borošak)

PŠ Vojakovac
Dragica Osman
Diana Katanović

PŠ Vojakovački Osijek
Tihomir Pleša
Hrvatski jezik
Ivanka Palijan, nast.
Martina Tumpa, prof.
Ankica Špoljarić Mandić
Martina Valec Rebić, prof.
Danijela Zagorec, prof.

Likovna kultura
Senka Pleše, dipl.uč.

Glazbena kultura
Ivančica Celovec, nast.
Sandra Poštić, prof.

Engleski jezik
Jadranka Crnić, dipl.uč.
Irena Horvat, dipl.uč.
Gordana Horvat-Mesić, prof.
Krunoslav Puškar, prof.
(zamjena za Josipa Žulja)
Barica Blagaj
Martina Tinodi

Njemački jezik
Jadranka Caratan
Ivan Vukalović, prof.


Matematika matematika matematika
Marijan Garac
Goran Ljaljić, dipl.ing.matematike
(zamjena za Goranu Lovreković)
Gordana Podravec, prof.
Velimir Iveković, prof.
(zamjena za Katarinu Mijić)

Informatika
Lucija Benko, mag.paed.

Priroda/biologija
Rozalija Kopsa
Petra Kačarovski, prof.

Kemija
Marija Biljan, nast., uč. savjetnik

Fizika
Ivanka Lukša, nast.
Povijest
Vedrana Rađa, prof.
Jasmina Krznarić Smok

Geografija
Ivana Dokuš Komarica, prof.
Ruža Zlatar, prof.

Tehnička kultura
Zvonimir Tinodi, dipl.ing.prometa

Tjelesna i zdravstvena kultura .
Marjana Fržović, prof
Darinka Šimunčić, prof.

Vjeronauk
Ivan Jadan
s. Marinela (Anđa Garić), dipl.kateheta
Mihaela Ljutić
Valentina Jurišić, dipl. kateheta
Marija Menalo

STRUČNO-RAZVOJNA SLUŽBA

Pedagoginjapedagoginjapedagoginja
Branka Lazor

Socijalna radnica
Elvira Kiš Miklečić
Defektolog savjetnikpedagoginjapedagoginja m
Ana Ivančan

Knjižničarka
Romana Erhatić


NENASTAVNO OSOBLJE

Tajnica .
Ljiljana Ivančan

Voditelj računovodstvapedagoginjapedagoginja
Zdravka Šimunović

Blagajnik administrator
Zvonimira Koretić
Domar spremačpedagoginjapedagoginja m
Renato Kržek

Domari ložači
Josip Hatadi
Borislav Vidović

Spremačice
Grozda Miklin
Katica Ščetarić
Zlata Denžić
Štefa Flinta
Ankica Međimorec
Mirjana Posilović
Mirjana Heruc
Marijana Badenić
Đurđa Lovrić
Katica Majdak
Snježana Kunić
Karmela Boroša
Sanja Salkić

Kuharice
Nada Volarić
Štefanija Crnić